Zijn uw leveranciers klaar voor de AVG?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Weet u zeker dat uw leverancier klaar is voor deze verordening? De Quickscan van Privacyauditor.nl geeft hierop het antwoord.

Gemeenten verplichten leveranciers om een verwerkersovereenkomst te tekenen. Helaas is dit niet voldoende. U zult uzelf moeten overtuigen dat de organisatie van uw leverancier zo is ingerciht dat deze organisatie klaar is voor de AVG.

Het gaat niet alleen om datalekken. De AVG heeft een ander uitgangspunt dan de Wbp. De AVG gaat om burgerrechten.

 

Leveranciers zijn verplicht om te voldoen aan de AVG, waarom dienen gemeenten dit dan alsnog te controleren?

, lees hier verder